0914.454.436

Công nghệ xử lý chất thải rắn, xử lý rác thải bằng phương pháp mới hiệu quả cao. 

Công nghiệp môi trường Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển. Nền công nghiệp non trẻ mới đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xử lý nước thải đô thị, chế biến khoảng 15% nhu cầu chất thải rắn và 14% lượng chất thải nguy hại. Công nghiệp chế tạo thiết bị công nghệ vẫn còn manh mún, quy mô nhỏ, nhiều vẫn đề sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường chưa được triển khai do thiếu năng lực.

Tuy nhiên, phạm vi ngành công nghệ môi trường rộng lớn và trong điều kiện nguồn lực có hạn, vì vậy hướng ưu tiên trong bước đi đầu tiên được xác định là công nghiệp chế biến chất thải. Chất thải là vấn đề lớn nhất trong các vấn đề môi trường ở các quốc gia. Tuy nhiên, ở một đất nước còn nghèo như Việt Nam, chất thải còn là “nguồn tài nguyên quý giá”, đem lại các giá trị gia tăng rất quan trọng. Công nghiệp môi trường phải hướng tới chế biến tất cả chất thải, không chỉ dừng lại ở xử lý hay tiêu hủy thuần túy.
  
   Để thực hiện được mục tiêu, hệ thống các chính sách cần phải thay đổi tương ứng. Trong đó, đặc biệt các chính sách thị trường liên quan xuất nhập khẩu nguyên liệu chất thải, tăng cường đầu tư từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp, và thiết lập các chương trình hỗ trợ phát triển công nghệ.
 

   Những vật chất dạng rắn do con người thải ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…tùy thuộc vào thành phần, đặc điểm, tính chất của các loại rác thải rắn mà công ty chúng tôi đưa ra những biện pháp xử lý bằng công nghệ thích hợp.

Có một số phương pháp cơ bản đang được sử dụng phổ biến để xử lý chất thải rắn như sau:

– Chôn lấp rác thải: đây là phương pháp dễ thực hiện nhưng cũng gây những tác hại ô nhiếm khác nếu không có quy trình phù hợp. Bãi chôn hợp vệ sinh, đảm bảo quy hoạch và thiết kế theo tiêu chuẩn, nước rỉ rác, khí rác phải được xử lý. Việc chôn lấp phải đúng quy trình, tuần tự: thu gom rác và đỏ vào hố – rãi đều – phun chế phẩm – nén chặt – phủ lớp đất- phủ thêm các lớp màng chống thấm, đất bảo vệ – lớp đất cuối cùng – trồng cỏ lên. Bãi chôn lấp phải cách xa cư dân, đảm bảo không gần nguồn nước. đất không thấm…

– Phương pháp đốt: oxy hóa các chất hữu cơ ở nhiệt độ cao thành khí và tro. Với một số chất thải y tế, nguy hiểm cần xử lý bằng phương pháp này nhưng phải đảm bảo quy trình để không tạo ra các loại khí độc. Trung tâm nhập khẩu các loại máy đốt an toàn, hiệu quả thông qua gia đoạn cần thiết: tiếp nhận cân, chứa chất thải rắn
– đưa chúng vào lò bằng cần trục
– đốt (qua 2 giai đoạn sơ cấp và thứ cấp)
– làm nguội và xử lý khí thải. Chúng tôi sở hữu các dạng lò đốt: lò với sàn chuyển động, lò quay, lò đốt tầng soi. 

– Phương pháp nhiệt phân: trong điều kiện không có oxy, ở nhiệt độ cao các chất hữu cơ sẽ phân thành các dạng lỏng, khí, rắn. Nhiệt phân áp dụng cho xử lý chất thải công nghiệp luyện dầu, luyện than, đất ô nhiễm dầu..Các thiết bị hỗ trợ phương pháp nhiệt phân cũng giống như đốt nhưng ở môi trường không oxy và nhiệt độ thấp hơn, khi nhiệt phân lò quay và thiết bị kiểu tầng soi được gia nhiệt từ bên ngoài.

– Phương pháp khí hóa rác thải rắn: trong điều kiện giới hạn oxy xảy ra cả quá trình đốt chat và nhiệt phân.