0914.454.436

1. Xử lý nước thải là gì?

Xử lý nước thải là một quá trình để loại bỏ chất bẩn, chất ô nhiễm ra khỏi nước thải (nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện…) nhằm mục đích bảo vệ môi trường và tái sử dụng nguồn nước thải đã được xử lý. Xử lý nước thải có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau như: vật lý, hoá học, sinh học – Tuỳ vào từng loại nước thải mà việc áp dụng công nghệ phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Quy trình xử lý nước thải tối ưu nhất hiện nay

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường là việc làm cần thiết đối với bất cứ cơ quan, doanh nghiệp hay cá nhân nào. Việc xử lý nước thải bao gồm rất nhiều công đoạn như hóa học, vật lý, sinh học xảy ra.

Các quá trình này có tác dụng thúc đẩy việc cải thiện chất lượng nước, giúp giảm thiểu tối đa hàm lượng độc hại thải ra môi trường để có thể sử dụng lại và không gây ô nhiễm. Dưới đây là một số công đoạn của các hệ thống xử lý nước thải phổ biến nhất hiện nay

 • Điều lưu và trung hòa
 • Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa
 • Tuyển nổi
 • Xử lý sinh học hiếu khí
 • Lắng
 • Xử lý cấp 3 (Lọc, hấp phụ, trao đổi ion)

3. Các hệ thống xử lý nước thải tối ưu nhất hiện nay

Để đạt được hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí nhất trong quá trình xử lý nước thải, trong bài viết này, Greenwater sẽ cung cấp cho các bạn những hệ thống xử lý nước thải, từ đó để bạn áp dụng vào doanh nghiệp của mình sao cho hiệu quả cao nhất.

 • Xử lý nước thải bằng hệ thống điều lưu
 • Xử lý nước thải bằng hệ thống trung hoà
 • Xử lý nước thải bằng công nghệ keo tụ và tạo bông cặn
 • Xử lý nước thải bằng hệ thống kết tủa
 • Ứng dụng công nghệ tuyển nổi xử lý nước thải
 • Bể lắng trong xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí
 • Ứng dụng máy sục khí trong công nghệ xử lý nước thải
 • Xử lý nước thải cấp 3